SİYASET

Anayasanın 24. Ve 41. Maddeleri değişecek! Bakan Bozdağ tek tek açıkladı

Son dönemde siyasetin tartışma konularından biri olan başörtüsü konusuyla ilgili yasal düzenlemeyle ilgili değişiklik metninin detaylarıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan çok önemli açıklamalar geldi. Anayasanın 24. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verildiğini aktardı ve bu maddenin yalnızca başını örten kadınlara değil başı açık kadınlara da hitap ettiğini belirtti. Bakan Bozdağ, ikinci düzenlemenin ise 41. maddede olacağını söyledi.

Başörtüsü konusu tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun anayasa düzeyinde çözülmesi çağrısı yapmış ve ‘Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım, yapalım.’ demişti. TRT canlı yayınına katılan ve bu konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24. Ve 41. maddeye dikkat çekti. İşte Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar…

24. MADDE DEĞİŞTİRİLECEK

TRT yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24. maddede değişiklik yapılacağını söyledi. Bozdağ açıklamasında, ’24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde ile sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP’nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum.’ dedi.

41. MADDE AİLE DÜZENLEMESİ

İkinci bir düzenlemenin de 41. maddede yapılacağını aktaran Bakan Bozdağ, ‘Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.’ ifadelerine yer verdi.

MADDE 24

‘Madde 24: Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin, sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.’

MADDE 41

‘Madde 41: Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirler alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.’

Başa dön tuşu